๑۩۞۩๑ wikijadval ๑۩۞۩๑

علم و صنعت

کوپرنیک

کوپرنیک کوپرنیک نظریه زمین مرکزی را مردود شمرد و بجای زمین، خورشید محوری یا خورشید مرکز را قرارداد. بااین نظر زمین دیگر مرکز جهان و انسان نیز دیگر اشرف مخلوقات نبود. این نخستین بحران وجدان انسان غربی بود. زیرا انسان…

مهندسی دریا

مهندسی دریا مهندسی دریا ( Marine engineering) در کشور ما با این که این رشته نوپاست دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای است چرا که کشور ما در حدود ۲۶۰۰ کیلومتر مرز آبی دارد که ۲۰۰۰کیلومتر آن در جنوب کشور و…