๑۩۞۩๑ wikijadval ๑۩۞۩๑

مکاتب فلسفی

ابسولوتیسم Absolutisme

ابسولوتیسم Absolutisme ابسولو به معنی مطلق و مقصدو از ابسولوتیسم حکومت مطلقه و ریاست یک نفر شخص مطلق العنان است بر جامعه. در این آئین حقوق و قدرت زمامدار نامحدود است.

پوزیتیویسم

پوزیتیویسم این مکتب برای رد متافیزیک ،منطق ریاضی بکار میبرد و برای پیداکردن درستی و نادرستی احکام و قضایای فلسفی و تحلیل علم علاوه بر تحلیل صوری زبان ، ارتباط منطقی و نحوی را نیز تحت بررسی قرار میدهد و…

مکتب بدبینی شو پنهاور

مکتب بدبینی شو پنهاور « شو پنهاور » (۱۷۸۸-۱۸۶۰ میلادی) فیلسوف ایده آلیسم آلمانی و همچنین « هارتمان » فیلسوف ایده آلیسم دیگر آلمان از جمله فیلسوفان بدبین هستند.

پراگماتیسم

پراگماتیسم پراگماتیسم از یک کلمه یونانی بنام پراگما (عمل) مشتق شده است بنیان گذار واقعی آن « ویلیام جیمز »(۱۸۲۴-۱۹۱۰) امریکائی است.

اگزیستانسیالیسم

اگزیستانسیالیسم از مکاتب جدیدی است که ریشه ای بس قدیمی دارد . این مکتب چند سال بعد از جنگ جهانی اول در آلمان ظهور و بعد به سرعت در فرانسه و ایتالیا گسترش یافت. از خصوصیت های این دسته ضدیت با…

امپیریسیسم

امپیریسیسم یا عقیده به تجربه یا مشاهده و عمل در هر نوع ایمان و اعتقاد به عقیده پیروان این مکتب که « جان لاک » (۱۶۳۲-۱۷۰۴میلادی) در راس آنان قرار دارد,

داروینیسم

داروینیسم اگر چه چالز داروین (۱۸۰۹-۱۸۸۲) محقق و دانشمند بود اما معتقدات او در افکار بسیاری از فیلسوفان اثر گذاشته است و نظریه های او را این طور میتوان خلاصه کرد:

صفحه 1 از 3123