یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

مطالب موجود در بخش مکاتب فلسفی

بورژوا Bourgeois

بورژوا Bourgeois

سرمایه دار، دولتمند، شهرنشین ثروتمند. بورژوازی Bourgeoisie =; سرمایه داری، طبقه ثروتمند و سوداگر.

ابسولوتیسم Absolutisme

ابسولوتیسم Absolutisme

ابسولو به معنی مطلق و مقصدو از ابسولوتیسم حکومت مطلقه و ریاست یک نفر شخص مطلق العنان است بر جامعه. در این آئین حقوق و قدرت زمامدار نامحدود است.

پوزیتیویسم

پوزیتیویسم

این مکتب برای رد متافیزیک ،منطق ریاضی بکار میبرد و برای پیداکردن درستی و نادرستی احکام و قضایای فلسفی و تحلیل علم علاوه بر تحلیل صوری زبان ، ارتباط منطقی و نحوی را نیز تحت بررسی قرار میدهد و به تحلیل معانی عبارت فلسفی میپردازد.

مکتب بدبینی شو پنهاور

مکتب بدبینی شو پنهاور

« شو پنهاور » (۱۷۸۸-۱۸۶۰ میلادی) فیلسوف ایده آلیسم آلمانی و همچنین « هارتمان » فیلسوف ایده آلیسم دیگر آلمان از جمله فیلسوفان بدبین هستند.

رئالیسم

رئالیسم

رئالیسم یا واقع بینی و حقیقت جوئی در امور در مقابل ایده آلیسم یا خیال پرستی قرار دارد.

پراگماتیسم

۹۷پراگماتیسم

پراگماتیسم از یک کلمه یونانی بنام پراگما (عمل) مشتق شده است بنیان گذار واقعی آن « ویلیام جیمز »(۱۸۲۴-۱۹۱۰) امریکائی است.

اگزیستانسیالیسم

اگزیستانسیالیسم

از مکاتب جدیدی است که ریشه ای بس قدیمی دارد . این مکتب چند سال بعد از جنگ جهانی اول در آلمان ظهور و بعد به سرعت در فرانسه و ایتالیا گسترش یافت. از خصوصیت های این دسته ضدیت با سیاست هایی است که آدمیان را بازیچه قوای تاریخی می انگارد.

امپیریسیسم

امپیریسیسم

یا عقیده به تجربه یا مشاهده و عمل در هر نوع ایمان و اعتقاد به عقیده پیروان این مکتب که « جان لاک » (۱۶۳۲-۱۷۰۴میلادی) در راس آنان قرار دارد,

مونا دولوژی

مونا دولوژی

یا مکتب التقاطی ؛ « لایب نیتس » (۱۶۴۶-۱۷۱۶-م) او گفته های اسپینوزا و دکارت را بهم آشتی داد.

داروینیسم

داروینیسم

اگر چه چالز داروین (۱۸۰۹-۱۸۸۲) محقق و دانشمند بود اما معتقدات او در افکار بسیاری از فیلسوفان اثر گذاشته است و نظریه های او را این طور میتوان خلاصه کرد: