یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

مطالب موجود در بخش نام های پسرانه

نام های پسرانه ی

ی

نام   زبان        اسامی پسرانه   معنی

یادا آشوری اسامی پسرانه  نشان

یادگار فارسی اسامی پسرانه  آنچه از کسی یا چیزی باقی می ماند، یاد، خاطره، به صورت پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند یادگارعلی، یادگارمحمد

یارا فارسی اسامی پسرانه  توانایی، قدرت

یارتا فارسی اسامی پسرانه  همتای یار، همچون یار

یارعلی فارسی,عربی اسامی پسرانه  یار(فارسی) + علی(عربی) یار و یاور علی(ع)

یارمحمد فارسی,عربی اسامی پسرانه  یار(فارسی) + محمد(عربی) یار و یاور محمد(ص)

یارور فارسی اسامی پسرانه  یاریگر، یاور

نام های پسرانه ه

ه

نام            معنی

هرمز یکی از شخصیتهای شاهنامه – نام روز اول هر ماه شمسی – سیاره مشتری

هژیر یکی ازپهلوانان ایرانی

هوتن نیرومند ، خوش قامت ، متناسب

هوشمند دانا – خردمند – عاقل – صاحب هوش

هوشنگ یکی از شخصیتهای شاهنامه – هوش و عقل و آگاهی – پسر سیامک پیشدادی

هوشیار دانا

هومان یکی از شخصیتهای شاهنامه – از سرداران افراسیاب -نیک اندیش

نام های پسرانه و

و

نام           معنی

وارتان یکی ازشاهان ایران

ورشاسب –

واثق مطمئن – مورد اعتماد – معتمد

واجد دارنده – از اسماء الهی – بی نیاز

واحد یگانه – یکتا – یکی

وارث کسی که به او ارث برسد

واصف ستاینده – وصف کننده (نام امام محمد باقر (ع)

نام های پسرانه ن

ن

نام          معنی

نامدار مشهور

نامور مشهور

نرسی از شاهان ساسانی

نریمان یکی از شخصیتهای شاهنامه

نمیا کوچک

نوری روشنایی

نوشزاد بشادی زائیده شده

نام های پسرانه م

م

نام           معنی

مانا همانند – از اسامی خداوند متعال

مرجان مروارید – نام امام حسین (ع)

مازیار صاحب کوه ماز ، از حکام مازندران

مانی نقاشی که خود را پیامبر معرفی می کرد

ماکان از سران دیالمه قرن چهارم ، گذشته

مزدک نام فرقه ایاز ایران باستان

منوچهر یکی از شخصیتهای شاهنامه – از پادشاهان پیشدادی که پس از فریدون به سلطنت رسید – بهشت روی

نام های پسرانه ل

ل

نام              معنی

لامک نام پدر حضرت نوح (ع) – لمک

لاوی نام یکی از پسران یعقوب پیامبر (ع)

لایق درخورد – شایسته – سزاوار

لبیب عاقل – خردمند – دانا

لطف الله نام نهمین امیر سلسله سربداران – مهربانی و بخشش خدا

لسان کلام – زبان – سخن

لطفعلی شاعری که در تهران به کسب صرافی مشغول بود – مهربانی و بخشش علی

نام های پسرانه گ

گ

نام            معنی

گلشن باغ گل – تخلص شاعر اصفهانی – خانه – گلستان – گلزار

گباد یکی از شخصیتهای شاهنامه – از شاهان ایران باستان

گشتاسب یکی از شخصیتهای شاهنامه – فرزند لهراسب و کتایون

گودرز یکی از شخصیتهای شاهنامه

گیو یکی از شخصیتهای شاهنامه

گرامی پسر جاماسب که در جنگ ارجاسب کشته شد – عزیز و محترم

گرشاسب دارنده اسب لاغر – نام یکی از اجداد رستم زال – پسر زاب

نام های پسرانه ک

ک

نام          معنی

کارن فرزند کاوه -شخصیت ایرانی در شاهنامه

کامبیز یاکمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش کبیر

کامران موفق

کامشاد آرزوی شاد

کامیار موفق

کاوه یکی از شخصیت های شاهنامه – مردی آهنگر که از ستم ضحاک به ستوه آمد و با کمک فریدون لشگری ساخت

کاووس یکی از شخصیت های شاهنامه – پادشاه ایرانی و پسر کیقباد

نام های پسرانه ق

ق

نام            معنی

قاصدک نام گیاهی است – مصغر قاصد

قاان بزرگ – امیر

قائد رهبر – جلودار – پیشوا – زعیم

قابل سزاوار – قبول کننده – پذیرنده

قابوس کاووس – یکی از پادشاهان آل زیار

قابیل پسر آدم که برادرش هابیل را کشت

قادر مالک – یکی از خلفای عباسی – یکی از نامهای خداوند – مقتدر – توانا

نام های پسرانه ف

ف

نام           معنی

فرزانه عاقل – نامی برای زنان – هنرمند – فیلسوف – آزاد – دانشمند – حکیم

فرامرز یکی از شخصیتهای شاهنامه – نامی برای مردان – نام پسر رستم – آمرزنده دشمن

فربد راست

فرجاد عالی – نامی برای مردان – دانشمند – فاضل

فرخ شاد – فرخنده – میمون – مجلل – تابان – خجسته – زیبا – مبارک

فرخزاد شاد به دنیا آمده – نام پسر سلطان مسعود غزنوی – سعادتمند – مبارک زا

فرداد داده زیبایی و فـّر و شکوه