๑۩۞۩๑ wikijadval ๑۩۞۩๑

نام های دخترانه

نام های دخترانه و

و نام           معنی وندا آرزو ویرا ویشکا- ویدا – ویستا وانوشه نام گل ویدا آشکار وارسته آزاد شده – رسته – آزاد – رها شده واله شیفته -یکی از هنرمندان عصر فتحعلی شاه – عاشق و…

نام های دخترانه ک

ک نام             معنی کتایون یکی از شخصیت های شاهنامه کاساندان همسر کورش کبیر کیانا — کیمیا ماده ای که مس را به طلا تبدیل می کند کارون نام رودی در جنوب کشورمان که از کوههای…

صفحه 1 از 41234