๑۩۞۩๑ wikijadval ๑۩۞۩๑

اقیانوس های کره ی زمین

اقیانوس منجمد شمالی

اقیانوس منجمد شمالی اقیانوس منجمد شمالی یا اقیانوس آرکتیک کوچکترین اقیانوس جهان است که مساحت آن ۱۴،۷۵ میلیون مترمربع است.

اقیانوس منجمد جنوبی

اقیانوس منجمد جنوبی اقیانوس منجمد جنوبی یا اقیانوس یخبسته جنوبی جنوبی‌ترین اقیانوس جهان است. این اقیانوس که حول قطب جنوب قرار دارد با اقیانوس‌های آرام و اطلس و اقیانوس هند همجوار است.

اقیانوس اطلس

اقیانوس اطلس اقیانوس اَطلَس یا اقیانوس آتلانتیک، دومین اقیانوس بزرگ دنیا است که قاره‌های آفریقا و اروپا را از قاره آمریکا جدا می‌سازد و درازایش نیز از جنوبگان تا اقیانوس منجمد شمالی است.

اقیانوس آرام

اقیانوس آرام اقیانوس آرام بزرگ‌ترین پهنهٔ آبی جهان است. گستره این پهنه ۱۶۵٬۷۲۱٬۰۰۰ کیلومتر مربع است که ۴۶% از تمام آب‌های روی زمین را شامل شده و بیش یک سوم سطح زمین را می‌پوشاند.

اقیانوس

اقیانوس اُقیانوس که از واژه یونانی okeanus)Ωκεανός) گرفته شده‌است به پیکره‌های بزرگی از آب‌های شور گفته می‌شود که جزوی از آب کره می‌باشد و مرز آبی میان چند خشکی بزرگ و قاره را می‌سازد.