یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

مطالب موجود در بخش واژه های غیر فارسی رایج

فرهنگ واژه های غیر فارسی (بخش چهارم)

  • فرهنگ واژه های غیر فارسی (بخش چهارم)
  • ل
  • لااقل (ع، قید) = دست کم
  • لابیرنتLabyrinth  (ا، اسم)= هزارتو، هزاردالان، پردالان
  • لازم (ع، صفت) = بایسته، بایا
  • لامپ Lampe (ف، اسم) = چراغ برق
  • لامسه (ع، اسم) = بساوایی

فرهنگ واژه های غیر فارسی (بخش سوم)

فرهنگ واژه های غیر فارسی (بخش سوم)

ع

عاج (ع، اسم)= پیلسته

عاشق (ع، اسم فاعل)= دلداده، دلباخته، شیفته

عاقبت (ع، اسم)= فرجام، سرانجام

عاقل (ع، صفت) = استوار خرد، خردمند

عالی (ع، صفت)= والا، بلند، ارجمند، بزرگوار

فرهنگ عمید (س) بخش ۱

فرهنگ عمید (س) بخش ۱

س
نام واج «س».
س
پانزدهمین حرف الفبای فارسی؛ سین. δ در حساب ابجد: «۶۰ ».

واژه های غیر فارسی رایج (ی)

واژه های غیر فارسی رایج (ی)

(ی)

یقین (ع، اسم) = استوارداشت، بی گمانی

یونیزاسیونIonisation (ف، اسم) = یونش

واژه های غیر فارسی رایج (ه)

واژه های غیر فارسی رایج (ه)

(ه)

هارمونیHarmony (ا، اسم) = هم آهنگی، همسازی

هتل Hotel (ف، اسم) = مهمانخانه

هجوم (ع،( اسم) مصدر) = یورش، تاخت

واژه های غیر فارسی رایج (و)

واژه های غیر فارسی رایج (و)

(و)

واجب (ع، صفت) = بایا، بایسته

واسطه (ع، صفت) = میانجی

واضح (ع، صفت) = آشکار، نمایان، روشن

واژه های غیر فارسی رایج (ن)

واژه های غیر فارسی رایج (ن)

(ن)

نارسیسیسمNarcissisme (ف، اسم) = خودشیفتگی، خودپرستی

ناسیونالیسمNationalisme (ف، اسم) = ملت باوری، ملت خواهی

ناطق (ع، اسم فاعل) = سخنگو، سخنران، گویا، گوینده

واژه های غیر فارسی رایج (م)

واژه های غیر فارسی رایج (م)

(م)

مات Mat (ف، اسم) = تار، کدر

ماتریالMaterial (ا، اسم) = کارپایه

ماتریالیسمMaterialisme (ف، اسم) = ماده گرایی، ماده باوری

واژه های غیر فارسی رایج (ل)

واژه های غیر فارسی رایج (ل)

(ل)

لااقل (ع، قید) = دست کم

لابیرنتLabyrinth (ا، اسم)= هزارتو، هزاردالان، پردالان

لازم (ع، صفت) = بایسته، بایا

واژه های غیر فارسی رایج (گ)

واژه های غیر فارسی رایج (گ)

(گ)

گارد Garde (ف، اسم) = نگهبانی، نگهبان، پاسداری، پاسدار

گارسون Garcon (ف، اسم) = پسر، شاگرد، پیشخدمت

گالری Galerie (ف، اسم) = سرسرا، راهرو، نمایشگاه