๑۩۞۩๑ wikijadval ๑۩۞۩๑

اصطلاحات فلسفی

متافیزیک ابن سینا

متافیزیک ابن سینا متافیزیک آن طور که ابن سینا در کتابش با عنوان “شفا” در نظر گرفته، توضیح عقلانی همه هستی ست. ابن سینا “مشتق شدن همه چیز از هستی لازم”، ابدیت هستی و نیز نفی شناخت آنچه مجزا از…

پاتریوتیسم Patriatisme

پاتریوتیسم Patriatisme به معنی میهن پرستی است. پارتیکولاریسم Particularisme =; علاقه شدید هر شهر به حفظ حالت خاص خود.

صفحه 1 از 512345