یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

مطالب موجود در بخش شناخت فلسفه

دریای سرخ

۱۲۶۲دریای سرخ

دریای سرخ (به عربی : البحرالاحمر) خلیجی از اقیانوس هند است که بین شبه‌جزیره عربستان و شمال شرقی قارهٔ آفریقا قرار دارد.

تقسیمات فلسفه

۷۸تقسیمات فلسفه

تقسیمات فلسفه به شرح زیر است:

غایت فلسفه

۷۷غایت فلسفه

فلسفه نیز مانند علم دو غایت دارد: نظری و عملی. در غایت نخستین منظور کامیاب ساختن یا سعی در کامیاب ساختن کنجکاوی بشر درباره مخلوق های مهم ذهن انسان و دنیای عظیمی است

فلسفه در روزگار کهن

۷۶فلسفه در روزگار کهن

در یونان و روم قدیم فیلسوف به کسی اطلاق می شد که حکیم و خردمند یا دوستدار خرد باشد.

موضوع فلسفه چیست؟

۷۵موضوع فلسفه چیست؟

فلسفه موضوع محدود و معین و مسلم ندارد. ژول لاشلیه می گوید. «حق این است که موضوع فلسفه را نمی دانم» این کلمه پر معنی «نمی دانم» نشانه آن است که فیلسوفان نیز نمی توانند موضوعی محدود و معین برای فلسفه قائل باشند.

فلسفه چیست؟

۷۴فلسفه چیست؟

فلسفه را معمولاً یکی از مظاهر بسیار عالی فرهنگ انسانی می شمارند اما فلسفه مانند صورت های دیگر فرهنگ فقط یک پدیدار فرهنگی نیست بلکه تفکری است که بینش ما را درباره فرهنگ انسانی افزون می سازد.