๑۩۞۩๑ wikijadval ๑۩۞۩๑

آغازیان

شتر دوکوهانه

شتر دوکوهانه شتر دو کوهانه (شتر بلخی) گونه‌ایی از شترسانان است که در خاور دور، آسیای میانه و خاورمیانه زندگی می‌کند.

هاگ‌داران

هاگ‌داران هاگ‌داران یا اَپی‌کامپلکسا (Apicomplexa) یک گروه بزرگ از آغازیان می‌باشند که اغلب دارای یک اندامک منحصر به فرد به نام اَپی‌کامپلاست و یک مجموعه ساختار رأسی که برای نفوذ به یاخته میزبان است، می‌باشد.

مژک‌داران

مژک‌داران مُژَکداران (Ciliates یا Ciliophora) جانورانی هستند از فرمانرو آغازیان (Protista). مژکداران در همه آبهای طبیعت همچون اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها یافت می‌شوند. مژکداران تک‌یاختگان بزرگی هستند که درازای آنها گاه به ۲ میلیمتر می‌رسد.

تک‌یاختگان

تک‌یاختگان تک‌یاخت ‌ها، آغازیان تک سلولی هستند که فتوسنتز ‌نمی کنند. به نظر می‌رسد اشکال اولیه تک یاخته ‌ها، دارای تاژک بوده، در بسیاری از جهات به جلبک ‌ها شباهت داشته‌اند.

باستانیان

باستانیان باستانیان یا آرکیا (Archaea) ( که به پارسی؛ باکتریهای باستانی هم ترجمه شده‌اند) گروهی از موجودات ریز تک‌یاخته‌ای هستند. به هر یک از اعضاء گروه باستانیان یک باستانه (archaeon) گفته می‌شود.

باکتری

باکتری باکتری‌ها گروهی از موجودات تک‌سلولی ذره‌بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتاً ضخیمی آنها را احاطه کرده‌است. این موجودات ساختار ساده‌ای دارند و به گروه پروکاریوت (جانداران ساده) تعلق دارند.

یوکاریوت

یوکاریوت در زیست‌شناسی به جانداری که یاخته‌های آن هستهٔ واقعی و غشا دارد یوکاریوت (Eukaryote) یا هوهسته‌ای گفته می‌شود. به همین منوال، به فرمانروی جانداران تک‌یاخته‌ای و پُریاخته‌ای که یاخته‌های آنها هستهٔ واقعی و غشا دارد، هوهسته‌ای‌ها Eukaryotae می‌گویند.