๑۩۞۩๑ wikijadval ๑۩۞۩๑

تک یاختگان

مژک‌داران

مژک‌داران مُژَکداران (Ciliates یا Ciliophora) جانورانی هستند از فرمانرو آغازیان (Protista). مژکداران در همه آبهای طبیعت همچون اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها یافت می‌شوند. مژکداران تک‌یاختگان بزرگی هستند که درازای آنها گاه به ۲ میلیمتر می‌رسد.

تک‌یاختگان

تک‌یاختگان تک‌یاخت ‌ها، آغازیان تک سلولی هستند که فتوسنتز ‌نمی کنند. به نظر می‌رسد اشکال اولیه تک یاخته ‌ها، دارای تاژک بوده، در بسیاری از جهات به جلبک ‌ها شباهت داشته‌اند.

باستانیان

باستانیان باستانیان یا آرکیا (Archaea) ( که به پارسی؛ باکتریهای باستانی هم ترجمه شده‌اند) گروهی از موجودات ریز تک‌یاخته‌ای هستند. به هر یک از اعضاء گروه باستانیان یک باستانه (archaeon) گفته می‌شود.