یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

مطالب موجود در بخش مارها

کک مار

۱۰۸۹کک مار

 نام علمی : Eristicophis macmahoni

نام انگلیسی: McMahon’s viper

نام فارسی: کک مار

مار دریایی شکم زرد

۱۰۸۸مار دریایی شکم زرد

 نام علمی : Pelamis platurus

نام انگلیسی: Yellow-bellied sea Snake

نام فارسی: مار دریایی شکم زرد

مار دریایی شاو

۱۰۸۷مار دریایی شاو

 نام علمی : Lapemis curtus

نام انگلیسی: Shaw’s Sea Snake

نام فارسی: مار دریایی شاو

مار دریایی خلیج فارس

۱۰۸۶مار دریایی خلیج فارس

 نام علمی : Hydrophis lapemoides

نام انگلیسی: Persian gulf sea snake

نام فارسی: مار دریایی خلیج فارس

مار دریایی آراسته

۱۰۸۵مار دریایی آراسته

نام علمی : Hydrophis ornatus

نام انگلیسی: Ornate reef sea snake

نام فارسی: مار دریایی آراسته

مار جعفری

۱۰۸۴مار جعفری

نام علمی : Echis carinatus sochureki

نام انگلیسی: Sind saw-scaled viper

نام فارسی: مار جعفری

گرزه مار

۱۰۸۳گرزه مار

 نام علمی : Vipera lebetina obtusa

نام انگلیسی: West-Asian blunt-nosed viper

نام فارسی: گرزه مار

افعی شاخدار خوزستانی

۱۰۸۲افعی شاخدار خوزستانی

 نام علمی : Cerastes gasperettii

نام انگلیسی: Desert Horned Viper

نام فارسی: افعی شاخدار  خوزستانی

کفچه مار (کبرای آسیای مرکزی)

۱۰۸۱کفچه مار (کبرای آسیای مرکزی)

 نام علمی : Naja  oxiana

نام انگلیسی: Central Asian Cobra

نام فارسی: کفچه مار (کبرای آسیای مرکزی)

افعی البرزی

۱۰۸۰افعی البرزی

 نام علمی : Vipera ursinii eriwanensis

نام انگلیسی: Transcaucasian meadow Viper

نام فارسی: افعی البرزی