๑۩۞۩๑ wikijadval ๑۩۞۩๑

فهرست دودمان های تاریخ چین

فهرست دودمان‌های تاریخ چین

فهرست دودمان‌های تاریخ چین # نام دودمان سال‌های حکمفرمایی ۱ سه شهریار و پنج خاقان قبل از ۲۰۷۰ پیش از میلاد ۲ دودمان شیا ۲۰۷۰ تا ۱۶۰۰ پیش از میلاد ۳ دودمان شانگ ۱۶۰۰ تا ۱۰۴۶ پیش از میلاد