یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

مطالب موجود در بخش انواع خورش

خورش قیمه

خورش قیمه

khoresh-gheime-300x300مجموع مدت زمان: ۲ ساعت ۳۰ دقیقه
آماده سازی: ۱۵ دقیقه
غیرفعال: ۰ دقیقه
پخت: ۲ ساعت ۱۵ دقیقه
تعداد سرو: ۸ نفر

خورش آلو اسفناج با بوقلمون

خورش آلو اسفناج با بوقلمون

khoreshesfenag-300x300مجموع مدت زمان: ۲ ساعت
آماده سازی: ۳۰ دقیقه
غیرفعال: ۰ دقیقه
پخت: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
تعداد سرو: ۸ نفر

خورش مرغ و آلو بخارا

خورش مرغ و آلو بخارا

alo-300x300مجموع مدت زمان: ۴۵ دقیقه
آماده سازی: ۱۵ دقیقه
غیرفعال: ۰ دقیقه
پخت: ۳۰ دقیقه
تعداد سرو: ۵ نفر

خورش فسنجان

خورش فسنجان

fesenjan-300x300مجموع مدت زمان: ۳ ساعت ۳۰ دقیقه
آماده سازی: ۳۰ دقیقه
غیرفعال: ۰ دقیقه
پخت: ۳ ساعت

خورش به و آلو

خورش به و آلو

khoreshtbeh-300x300مجموع مدت زمان: ۲ ساعت ۳۰ دقیقه
آماده سازی: ۳۰ دقیقه
غیرفعال: ۰ دقیقه
پخت: ۲ ساعت
تعداد سرو: ۸ نفر

خورش قورمه سبزی

خورش قورمه سبزی

ghormesabziمجموع مدت زمان: ۲ ساعت
آماده سازی: ۳۰ دقیقه
غیرفعال: ۰ دقیقه
پخت: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
تعداد سرو: ۶ نفر

خورش کرفس

خورش کرفس

celery-300x300مجموع مدت زمان: ۲ ساعت ۳۰ دقیقه
آماده سازی: ۳۰ دقیقه
غیرفعال: ۰ دقیقه
پخت: ۲ ساعت
تعداد سرو: ۶ نفر

خورش بز قرمه کرمانی

خورش بز قرمه کرمانی

bozghorme-300x300مجموع مدت زمان: ۱۲۰ دقیقه
آماده سازی: ۱۰ دقیقه
غیرفعال: ۰ دقیقه
پخت: ۱۱۰ دقیقه
تعداد سرو: ۶ نفر

باقالا قاتق

باقالا قاتق

baghalaghatogh-300x300مجموع مدت زمان: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
آماده سازی: ۳۰ دقیقه
غیرفعال: ۰ دقیقه
پخت: ۱ ساعت
تعداد سرو: ۴ نفر

خورش انار بیج

خورش انار بیج

pomegranate-beachمجموع مدت زمان: ۴ ساعت
آماده سازی: ۱ ساعت
غیرفعال: ۰ دقیقه
پخت: ۳ ساعت
تعداد سرو: ۶ نفر