๑۩۞۩๑ wikijadval ๑۩۞۩๑

راهنمای حل جدول

فرهنگ عمید (ع) بخش ۵

فرهنگ عمید (ع) بخش ۵ عرابی عرب بیابان نشین: چون فارغ شد از آفرین و دعا / عرابی بشد خرم و بارضا (شمسی: لغت نامه: آفرین). عراده ۱. واحد شمارش توپ. ۲. [قدیمی] از آلات جنگی شبیه منجنیق که برای…

فرهنگ عمید (ع) بخش ۲

فرهنگ عمید (ع) بخش ۲ عالم ۱. داننده؛ دانا. ۲. دانشمند. ۳. (اسم) از نام های خداوند. عالم ۱. دنیا و آنچه در آن است؛ جهان؛ گیتی. ٢. [مجاز] خَلق. ٣. [قدیمی] روزگار. * عالم آخرت: [مقابل ِدنیا] جهان دیگر؛…

فرهنگ عمید (ط) بخش ۵

فرهنگ عمید (ط) بخش ۵ طه بیستمین سورۀ قرآن کریم ، مکی ، دارای ۱۳۵ آیه؛ حکیم؛ کلیم. * آل طه: [مجاز] آل رسول. طهارت ۱. پاک شدن. ۲. پاکی؛ پاکیزگی. ۳. وضو. ۴. = استنجا

فرهنگ عمید (ط) بخش ۴

فرهنگ عمید (ط) بخش ۴ طم ورم ۱. آب وخاک. ۲. [مجاز] کم وزیاد؛ جزئیات چیزی: عقل تو قسمت شده بر صد مهمّ / بر هزاران آرزو و طمّ ورمّ (مولوی: ۶۴۹). ۳. خشک وتر. طماع پرطمع؛ طمع کار؛ حریص؛…

فرهنگ عمید (ط) بخش ۲

فرهنگ عمید (ط) بخش ۲ طب علمی که دربارۀ انواع بیماری ها و طریق معالجۀ آن ها بحث می کند؛ پزشکی. * طب روحانی: (پزشکی) [قدیمی] علم به حالات قلب و علاج آفات آن و چگونگی حفظ اعتدال جسمانی و…

صفحه 1 از 8112345...102030...قبلی »