یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

مطالب موجود در بخش شیمی

آن‌ان‌اکتیوم

1752آن‌ان‌اکتیوم

آن‌ان‌اکتیوم ( Ununoctium) (ˌjuːnəˈnɒktiəm یا ˌʌnəˈnɒktiəm)، که به نام اکا-رادون یا عنصر ۱۱۸ نیز شناخته می‌شود، یک عنصر شیمیایی است که نام سیستماتیک دارد.

آن‌ان‌سپتیوم

1751آن‌ان‌سپتیوم

ن‌ان‌سپتیوم(به انگلیسی: Ununseptium) (ˌjuːnənˈsɛptiəm یا /ˌʌnənˈsɛptiəm/)یک نام موقت برای عنصر کشف شده در سال ۲۰۱۰ است . در جدول تناوبی با نماد Uus و عدد اتمی ۱۱۷ است.

لیورموریوم

1750لیورموریوم

ورموریوم ( Livermorium) یک عنصر شیمیایی واپاشی هسته‌ای با نماد Lv و عدد اتمی ۱۱۶ است که قبلا با نام آن‌ان‌هگزیوم (به انگلیسی: Ununhexium) شناخته می‌شد.

آن‌ان‌پنتیوم

1749آن‌ان‌پنتیوم

آن‌آن‌پنتیوم(به انگلیسی: Ununpentium) (ˌjuːnənˈpɛntiəm یا /ˌʌnənˈpɛntiəm/) یک نام موقت برای عنصر فوق سنگین جدول تناوبی با نمادUup و عدد اتمی ۱۱۵ است.

فلروویوم

1748فلروویوم

لروویوم (به انگلیسی: Flerovium) یک عنصر شیمیایی واپاشی هسته‌ای با نماد FL و عدد اتمی ۱۱۴ است که قبلاً با نام آن‌ان‌کادیوم (به انگلیسی: ununquadium) شناخته می‌شد.

آن‌ان‌تریوم

1747آن‌ان‌تریوم

آن‌ان‌تریم(به انگلیسی: Ununtrium) (juːˈnʌntriəm یا /əˈnʌntriəm/) یک نام موقت برای عنصری با نمادUut و عدد اتم ۱۱۳ است.

کوپرنیسیم

Ununbium - Chemical Element

Ununbium – Chemical Element

کوپرنیسیم

کوپرنیسیم(با نام موقت آن‌ان‌بیوم(به انگلیسی: Ununbium)) یک عنصر با عدد اتمی ۱۱۲ است که نماد اختصاری آن Cn می‌باشد

رونتگنیوم

1745رونتگنیوم

رونتگنیوم (Roentgenium یا به نام آیوپاک “Unununium”) یکی از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است.

دارمشتادیم

1744دارمشتادیم

دارمشتادیوم(Darmstadtium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Ds و عدد اتمی آن ۱۱۰ است.

مایتنریم

1743مایتنریم

مایتنریم (Meitnerium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Mt و عدد اتمی آن ۱۰۹ است. این عنصر به افتخار لیزه مایتنر نام گذاری شده‌است.