๑۩۞۩๑ wikijadval ๑۩۞۩๑

عصر پارینه سنگی

فرهنگ و تمدن ماگدالنى

فرهنگ و تمدن ماگدالنى در محل رودخانه وزر، در فرانسه در نزدیکى قصرى به نام لاماولین، جایگاهى که نمایشگر صنعت و هنر این دوره بوده به‌دست آمده است؛ از این‌رو مردم و فرهنگ آنها را ماگدالنى نامیده‌اند.

فرهنگ سولوترى

فرهنگ سولوترى آثار این فرهنگ در فرانسه، اسپانیا، چکسلواکى و لهستان به‌دست آمده و تاریخ آن را به ۲۰۰۰۰ سال پیش از میلاد مى‌رسانند. آنها بر ابزارهاى اورینیاک‌ها ابزارهاى تازه‌اى مانند درفش، رنده، مته، اره، نیزه و سرنیزه افزوده‌اند. برروى…

فرهنگ و تمدن اورینیاکى

فرهنگ و تمدن اورینیاکى ۲۵۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح دوره فرهنگى اروینیاکى آغاز شده است. این دوره را نخستین مرحله صنعتى پس از دوره یخ‌بندان و سرآغاز پیدایش مدنیت انسان کرومانیون مى‌دانند.

فرهنگ و تمدن موسترى

فرهنگ و تمدن موسترى بقایاى این دوره فرهنگی، تقریباً در تمام قاره‌ها همراه با بقایاى انسان نئاندرتال کشف شده است. تاریخ این دوره را به ۴۰۰۰۰ سال پیش از میلاد مربوط مى‌دانند.

فرهنگ و تمدن آشولى

فرهنگ و تمدن آشولى تاریخ آن به ۷۵۰۰۰ سال پیش مى‌رسد، آثار بیشترى از این دوره در اروپا و سرزمین‌هاى دیگرى مثل گروئنلند، اتازونی، مکزیک، آفریقا، خاور دور و هندو چین به‌دست آمده است.

فرهنگ و تمدن شلى

فرهنگ و تمدن شلى تاریخ این دوره به ۱۰۰،۰۰۰ سال پیش از میلاد مربوط مى‌گردد. آنها توانسته‌اند مشته سنگى را ظریف‌تر و کوچک‌تر نمایند به‌نحوى که در دست گرفتن و استفاده از آن آسان‌تر باشد.

فرهنگ یا تمدن ماقبل شلى

فرهنگ یا تمدن ماقبل شلى تاریخ آن متعلق به ۱۲۵۰۰۰ سال پیش از میلاد است. آنها آثار خود را به‌طور طبیعی، به‌کار برده‌‌اند. در بین سنگ‌هائى که به‌دست آمده تعداد زیادى از آنها شبیه به دستگیره‌اى است که با مشت…