یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

مطالب موجود در بخش عصر پارینه سنگی

فرهنگ و تمدن ماگدالنى

16فرهنگ و تمدن ماگدالنى

در محل رودخانه وزر، در فرانسه در نزدیکى قصرى به نام لاماولین، جایگاهى که نمایشگر صنعت و هنر این دوره بوده به‌دست آمده است؛ از این‌رو مردم و فرهنگ آنها را ماگدالنى نامیده‌اند.

فرهنگ سولوترى

15فرهنگ سولوترى

آثار این فرهنگ در فرانسه، اسپانیا، چکسلواکى و لهستان به‌دست آمده و تاریخ آن را به ۲۰۰۰۰ سال پیش از میلاد مى‌رسانند. آنها بر ابزارهاى اورینیاک‌ها ابزارهاى تازه‌اى مانند درفش، رنده، مته، اره، نیزه و سرنیزه افزوده‌اند. برروى شاخ گوزن تصاویرى را رسم مى‌کرده‌اند.

فرهنگ و تمدن اورینیاکى

14فرهنگ و تمدن اورینیاکى

۲۵۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح دوره فرهنگى اروینیاکى آغاز شده است. این دوره را نخستین مرحله صنعتى پس از دوره یخ‌بندان و سرآغاز پیدایش مدنیت انسان کرومانیون مى‌دانند.

فرهنگ و تمدن موسترى

13فرهنگ و تمدن موسترى

بقایاى این دوره فرهنگی، تقریباً در تمام قاره‌ها همراه با بقایاى انسان نئاندرتال کشف شده است. تاریخ این دوره را به ۴۰۰۰۰ سال پیش از میلاد مربوط مى‌دانند.

فرهنگ و تمدن آشولى

12فرهنگ و تمدن آشولى

تاریخ آن به ۷۵۰۰۰ سال پیش مى‌رسد، آثار بیشترى از این دوره در اروپا و سرزمین‌هاى دیگرى مثل گروئنلند، اتازونی، مکزیک، آفریقا، خاور دور و هندو چین به‌دست آمده است.

فرهنگ و تمدن شلى

11فرهنگ و تمدن شلى

تاریخ این دوره به ۱۰۰،۰۰۰ سال پیش از میلاد مربوط مى‌گردد. آنها توانسته‌اند مشته سنگى را ظریف‌تر و کوچک‌تر نمایند به‌نحوى که در دست گرفتن و استفاده از آن آسان‌تر باشد.

فرهنگ یا تمدن ماقبل شلى

10فرهنگ یا تمدن ماقبل شلى

تاریخ آن متعلق به ۱۲۵۰۰۰ سال پیش از میلاد است. آنها آثار خود را به‌طور طبیعی، به‌کار برده‌‌اند. در بین سنگ‌هائى که به‌دست آمده تعداد زیادى از آنها شبیه به دستگیره‌اى است که با مشت دست انسان متناسب است و به آن مشته سنگى گفته‌اند.