یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

Monthly Archives: آذر ۱۳۹۳

دو حرفی های جدولی سخت ۲

الف

 

اا : عدد فوتبالی ! + دو یار قد بلند + تکرار اولین حرف + بعد از ده و…

آب : ماء + از عناصر چهار گانه + رونق

آپ : بالای فرنگی

ات : گوشت ترکی + امر به بچه ! + ضمیر متصل عربی+ اسب آذری

اث : اثر ناتمام

آج : برجستگی لاستیک + دندانه سوهان + تاج بی سر + برجستگی ته کفش+ کدوی تنبل

آچ : نصف آچار

دو حرفی های جدولی سخت ۱

(آ)

=آبگیر  (ژی) 

=آتشگیره-کفش  (خف)

=آرواره (فک-سق)     

=آروغ (رغ)   

=آزاد  (یل)

=آزمندی (شح)              

=آس  (درختی شبیه درخت انار)

ضرب المثل های پارسی ی


Vira.chista.zarbolmasal.demo

” ی “

    یابو برش داشته !

    یابوی اخته و مرد کوسه سن و سالشون معلوم نیست !

    یابوی پیش آهنگ آخرش توبره کش میشه !

    یا خدا یا خرما !

ضرب المثل های پارسی ه

Vira.chista.zarbolmasal.demo” ه “

    هادی ! هادی ! اسم خودتو بما نهادی!

    هر جا که آشه، کل، فراشه !

    هر جا خرسه، جای ترسه !

    هر جا سنگه بپای احمد لنگه !

ضرب المثل های پارسی و


Vira.chista.zarbolmasal.demo” و “

    وای بباغی که کلیدش از چوب مو باشه !

    وای به خونی که یکشب از میونش بگذره !

    وای به کاری که نسازد خدا !

    وای به مرگی که مرده شو هم عزا بگیره !

ضرب المثل های پارسی ن

Vira.chista.zarbolmasal.demo” ن “

    نابرده رنج گنج میسر نمی شود — مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد !

    ناخوانده بخانه خدا نتوان رفت !

    ناز عروس به جهازه !
نازکش داری ناز کن، نداری پاهاتو دراز کن !

ضرب المثل های پارسی م

Vira.chista.zarbolmasal.demo« م »

 ما از خیک دست برداشتیم خیک از ما دست بر نمیداره !

ما اینور جوب تو اونور جوب !

ما اینور جوب تو اونور جوب، فحش بده فحش بستون، پیراهن یکی شانزده تومنه !

مادر را دل سوزد، دایه را دامن !

ضرب المثل های پارسی ل

Vira.chista.zarbolmasal.demo” ل “

    لاف در غریبی، گور در بازار مسگرها !

    لالائی میدونی چرا خوابت نمیبره !

    لب بود که دندون اومد !

    لر اگر ببازار نره بازار میگنده !

ضرب المثل های پارسی گ

Vira.chista.zarbolmasal.demo” گ “

    گابمه و آبمه و نوبت آسیابمه !

    گاو پیشانی سفیده !

    گاوش زائیده
گاو نه من شیر !

ضرب المثل های پارسی ک

Vira.chista.zarbolmasal.demo ” ک “

    کاچی بهتر از هیچی است !

    کاچی بهتر از هیچی است !

    کار از محکم کاری عیب نمیکنه !

    کار بوزینه نیست نجاری !