یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

Monthly Archives: تیر ۱۳۹۴

خدایان یونان و روم

1876خدایان یونان و روم

# آپولون: خدای موسیقی و پیشگوئی و نباتات (به رومی فوبوس)

# آتنا  : رب النوع عقل و هنر(به رومی مینرو)

خدایان المپیک

خدایان المپیک

یونانیان کوه الپ را سرزمین خدایان می دانستند و بهمین سبب معبد خدایان را المپیکمی گفتند. قرنها در یونان پانتئون (معبدی که به کلیه خدایان تعلق داشته) رونق داشت و معروفترین خدایان آنها عبارتند از:

خدایان مصر

1874خدایان مصر

اصولا پرستش خدایانی که سر حیوانات داشته انددر مصر قدیم بسیار مرسوم بوده و نخستین مظاهر خدایان مصری در صورت حیوانها پدیدار شده است و اجتماع را یک جانور پاسداری و حفاظت می کرده است.

مردوخ, خدای بابل

1873مردوخ, خدای بابل

بزرگترین رقیب ایشتر در الوهیت مردوخ است.

مردوک یا مردوخ یکی از خدایان باستانی تمدن بابل است. در تمدن بابلیان مردوک به عنوان خدای باروری و آفرینش مطرح است. او در دوره حمورابی به‌عنوان محافظ بابل به شمار می‌رفت.

الهه سومریها

1872الهه سومریها

نخستین مجموعه خدایان گوناگون (پانتئون) در عصر سومری بظهور رسید. اسامی این الهه افزون از چهار هزار است که هر یک مظهر جزئی از مظاهر طبیعت شمرده می شدند. در آن میان شش خدا بر دیگران تفوق و برتری حاصل کردند که عبارتند از:

اساطیر – میتولوژی

1871اساطیر – میتولوژی

اساطیر (asatir): 1- اسطوره، افسانه‌های باطل، اباطیل، اکاذیب داستان‌های بی‌سامان و قصه‌های دروغ.

۲- افسانه‌ها و داستان‌های خدایان و پهلوانان دنیای قدیم‌، افسانه‌های پیشینیان و خرافات قدیمیان و یا اساطیری منسوب به اساطیر داستانی افسانه‌ای خیالی و خرافی

توتمیسم

1870توتمیسم

توتم پرستی آیین اعتقادی است که به خصوص هنوز هم در میان بسیاری از قبایل بدوی آمریکا ، استرالیا و آفریقا مشاهده میشود.

اصول و مبانی آیین توتمیسم عبارت اند از: توتم ، مانا ، و تابو.

بت پرستی

1869بت پرستی

آغاز پیدایش بت پرستی بکلی مبهم و تاریک است و تنها روایت هایی در این مورد موجود است که ارزش علمی ندارد.

عبادت آتش

1868عبادت آآتش

تاریخ آیین عبادت آتش اگر از آیین آنیمیزم قدیم تر هم نباشد جدید تر هم نیست، قبل از حضرت زردشت(ع) در ماوراء النهر و باخترهندوستان و افغانستان مذهبی بنام زروانی رایج بوده و کلمه زروانی مشتق از کلمه زر است که به لغت زبانهای هندی باستان و آریایی به معنای عناصر چهارگانه بوده است و از جهت اینکه آتش لطیفترین و فعالترین عناصر است.

تابو و آنیمیزم

1867تابو و آنیمیزم

انسانهای ابتدایی در داخل کلیه اشیاء و موجودات یک قدرت فوق العاده میشناختند و گاهی به علت ترس از آنها دوری می جستند و تصور میکردند که اگر آن شی را لمس کنند گرفتار مصیبت خواهند شد.