یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

Monthly Archives: مرداد ۱۳۹۴

پارلمانتریسم Parlementairisme

۱۴۳پارلمانتریسم Parlementairisme

عضو پرلمان، مطابق با آداب و رسوم پارلمان.

پارلامانتر Parlementaire

۱۴۲پارلامانتر Parlementaire

عضو پرلمان، مطابق با آداب و رسوم پارلمان.

پارلمان Parlement

۱۴۱پارلمان Parlement

مجلس نمایندگان، مجلس شورا و سنا

پارتیزان Partisan

۱۴۰پارتیزان Partisan

سرباز چریک، هواخواه، طرفدار..

پلیتیک Politique

۱۴۰پلیتیک Politique

علم سیاست، سیاست.

پاتریوتیسم Patriatisme

پاتریوتیسم Patriatisme

به معنی میهن پرستی است. پارتیکولاریسم Particularisme =; علاقه شدید هر شهر به حفظ حالت خاص خود.

پاتریوت Patriot

پاتریوت Patriot

میهن پرست

بنتهامیسم Benthamisme

بنتهامیسم Benthamisme

بنتهامیسم به نوع مخصوصی از لیبرالیسم اطلاق می شود.

بورژوا Bourgeois

بورژوا Bourgeois

سرمایه دار، دولتمند، شهرنشین ثروتمند. بورژوازی Bourgeoisie =; سرمایه داری، طبقه ثروتمند و سوداگر.

بلوک Bloc

بلوک Bloc

دسته متحد، گروه هم بسته.