๑۩۞۩๑ wikijadval ๑۩۞۩๑

فرهنگ معین (خ) بخش ۳

فرهنگ معین (خ) بخش ۳ خر (خَ) [ په . ] (اِ.) پستانداری از راسته فردسمان جزو خانواده اسبان . حیوانی بارکش دارای گوش های دراز و یال کوتاه ، درازگوش . ؛ ~آوردن و باقالی بار کردن کنایه از:…

فرهنگ معین (خ) بخش ۱

فرهنگ معین (خ) بخش ۱ خ (حر.) حرف نهم از الفبای فارسی که در حساب ابجد برابر عدد «۶۰۰» می باشد. خا ( ص فا.) در ترکیب به معنی «خاینده » آید ، آن که چیزی را بخاید: انگشت خا…

فرهنگ معین (ح) بخش ۳

فرهنگ معین (ح) بخش ۳ حزار (حَ زّ) [ ع . ] (ص .) کسی که مقدار محصول زمین یا میوه درختی را تخمین زند. حزام (حِ) [ ع . ] (اِ.) ۱ – هر چه که به آن چیزی…

صفحه 1 از 1012345...10...قبلی »