๑۩۞۩๑ wikijadval ๑۩۞۩๑

فرهنگ معین (ک) بخش ۲

فرهنگ معین (ک) بخش ۲ کارپرداز (پَ) (ص .) مباشر ، مأمور کار – پردازی . کارپردازی ( ~ .) (حامص .) ۱ – مباشرت . ۲ – بخشی از اداره که وظیفه آن فراهم کردن کار یا نوشت افزار…

فر؛هنگ معین (ک) بخش ۱

فرهنگ معین (ک) بخش ۱ ک (حر.) بیست وپنجمین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد ۲۰ در حساب ابجد. کأس (کَ) [ ع . ] (اِ.) کاسه ، پیاله . ج . کرؤس .

فرهنگ معین (ق) بخش ۱۰

فرهنگ معین (ق) بخش ۱۰ قو (اِ.) پرنده ای از جنس مرغابی شبیه غاز نسبتاً عظیم الجثه و بسیار زیبا. قوا (قُ وا) [ ع . قوی ] (اِ.) جِ قوه ؛ نیروها ، قوت ها.

فرهنگ معین (ق) بخش ۴

فرهنگ معین (ق) بخش ۴ قپان (قَ) (اِ.) ترازوی بزرگ ، مخصوص وزن کردن بارهای سنگین . قپق اندازی (قَ پَ یاپُ. اَ) [ تر – فا. ] = قبق اندازی : (حامص .) گویی یا جامی زرین یا ظرفی…

صفحه 1 از 1312345...10...قبلی »