یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

Monthly Archives: تیر ۱۳۹۵

فرهنگ عمید (س) بخش ۲۰

فرهنگ عمید (س) بخش ۲۰

سره
گودی کوچکی که روی شکم انسان است؛ ناف.
سره
۱. [مقابلِ ناسره] بی غش؛ خالص. ۲. پسندیده. ۳. پاکیزه. ۴. گزیده؛ برگزیده؛ خوب؛ نیکو؛ نغز؛ بی عیب: بپرسید از احوال میش و بره / نیوشنده دادش جواب سره (نظامی۶: ۱۰۶۵).

فرهنگ عمید (س) بخش ۱۹

فرهنگ عمید (س) بخش ۱۹

سرنا
از سازهای بادی که از لوله ای دراز چوبی یا فلزی با چند سوراخ تشکیل شده.
سرناچی
سرنازن؛ کسی که سرنا می نوازد.

فرهنگ عمید (س) بخش ۱۸

فرهنگ عمید (س) بخش ۱۸

سرک
۱. سر کوچک. ۲. فزونی و بالا بودن وزن یا ارزش چیزی نسبت به چیز دیگر. ۳. سربار؛ اضافه بار. * سرک داشتن: (مصدر لازم) سر داشتن و فزونی داشتن چیزی نسبت به چیز دیگر در وزن یا ارزش. * سرک کشیدن: (مصدر لازم) ۱. به جایی سر زدن و سرکشی کردن. ۲. دزدیده از جایی به جای دیگر نظر انداختن.
سرکا
= سرکه

فرهنگ عمید (س) بخش ۱۷

فرهنگ عمید (س) بخش ۱۷

سرر
= سریر
سرراست
۱. مستقیم؛ راه راست؛ بی پیچ وخم. ۲. بی کم وکاست. ۳. بدون ابهام و پیچیدگی.

فرهنگ عمید (س) بخش ۱۶

فرهنگ عمید (س) بخش ۱۶

سرج
= سِراج
سرج
زین.

فرهنگ عمید (س) بخش ۱۵

فرهنگ عمید (س) بخش ۱۵

سرب
فلزی نرم ، چکش خور ، قابل تورق و کم دوام به رنگ خاکستری که در مجاورت هوا تیره و در ۳۲۷ درجه سانتی گراد حرارت ذوب می شود. برای ساختن ساچمه ، گلوله ، حروف چاپخانه و روکش سیم های برق به کار می رود.
سرب
۱. گلۀ آهو. ۲. دستۀ پرندگان. ۳. جماعت. ۴. راه. ۵. قلب؛ دل.

فرهنگ عمید (س) بخش ۱۴

فرهنگ عمید (س) بخش ۱۴

سد
۱. دیواری ضخیم که از سنگ و سیمان یا آجر و آهک یا چوب و آهن برای بالا آمدن سطح آب و آبیاری زمین های اطراف یا جلوگیری از سیل ، در جلو آب می سازند. ۲. [عربی: سَدّ ، جمع: اَسداد] بند؛ حائل میان دو چیز. ۳. (اسم مصدر) بستن؛ بند کردن. ۴. (اسم مصدر) به هم آوردن رخنه.
سد
صد؛ عدد صد.

فرهنگ عمید (س) بخش ۱۳

فرهنگ عمید (س) بخش ۱۳

سخ
خوب؛ نیکو؛ خجسته؛ خوش.
سخ
چرک؛ ریم؛ چرک بدن یا جامه.

فرهنگ عمید (س) بخش ۱۲

فرهنگ عمید (س) بخش ۱۲

سج
روی؛ رخساره.
سجاحت
۱. نرم خو شدن. ۲. آسانی و نرمی. ۳. نرم خویی.

فرهنگ عمید (س) بخش ۱۱

فرهنگ لغت عمید (س) بخش ۱۱

ستنبه
۱. تنومند؛ قوی هیکل؛ درشت؛ ستبر. ۲. زشت و بدهیکل: بگردیدی کاو پی سگ می رود / سخرۀ دیو ستنبه می شود (مولوی: ۵۷۵). ۳. دیو.
ستنج
ذخیره؛ پس انداز