یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

Monthly Archives: شهریور ۱۳۹۵

رول ماهی

رول ماهی

fish_rollمجموع مدت زمان: ۵۵ دقیقه
آماده سازی: ۱۵ دقیقه
غیرفعال: ۰ دقیقه
پخت: ۴۰ دقیقه
تعداد سرو: ۴ نفر

باقلوا

باقلوا

baklava-300x300مجموع مدت زمان:

آماده سازی:

غیرفعال:

پخت:

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

zereshk_polo-300x300مجموع مدت زمان: ۵ ساعت ۳۰ دقیقه
آماده سازی: ۳۰ دقیقه
غیرفعال: ۴ ساعت
پخت: ۱ ساعت
تعداد سرو: ۸ نفر

هویج پلو با مرغ

هویج پلو با مرغ

havijpolo-300x300مجموع مدت زمان: ۵ ساعت ۳۰ دقیقه
آماده سازی: ۳۰ دقیقه
غیرفعال: ۴ ساعت
پخت: ۱ ساعت
تعداد سرو: ۸ نفر

کالباس مرغ خانگی

کالباس مرغ خانگی

kalbasمجموع مدت زمان: ۱ ساعت ۴۰ دقیقه
آماده سازی: ۲۰ دقیقه
غیرفعال: ۰ دقیقه
پخت:  ۸۰ دقیقه
تعداد سرو: ۸ نفر

موساکا

موساکا

mussaka-300x300مجموع مدت زمان: ۴۵ دقیقه
آماده سازی: ۱۵ دقیقه
غیرفعال: ۰ دقیقه
پخت: ۳۰ دقیقه
تعداد سرو: ۶ نفر

ناگت مرغ

ناگت مرغ

nuggetchickenمجموع مدت زمان: ۲ ساعت ۳۰ دقیقه
آماده سازی: ۳۰ دقیقه
غیرفعال: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
پخت: ۳۰ دقیقه
تعداد سرو: ۴ نفر

شیر برنج و فرنی

شیر برنج و فرنی

shirberenj-300x285مجموع مدت زمان: ۳ ساعت ۵ دقیقه
آماده سازی: ۳۰ دقیقه
غیرفعال: ۲ ساعت
پخت: ۳۵ دقیقه
تعداد سرو: ۶ نفر

شامی رشتی

شامی رشتی

shamirashti1-300x300مجموع مدت زمان: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
آماده سازی: ۳۰ دقیقه
غیرفعال: ۰ دقیقه
پخت: ۱ ساعت
تعداد سرو: ۶ نفر

کشک بادنجان

کشک بادنجان

wheyeggplant-300x300مجموع مدت زمان: ۱ ساعت ۱۵ دقیقه
آماده سازی: ۳۰ دقیقه
غیرفعال: ۱ ساعت
پخت: ۴۵ دقیقه
تعداد سرو: ۶ نفر