یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

Monthly Archives: دی ۱۳۹۳

نام های پسرانه گ

گ

نام            معنی

گلشن باغ گل – تخلص شاعر اصفهانی – خانه – گلستان – گلزار

گباد یکی از شخصیتهای شاهنامه – از شاهان ایران باستان

گشتاسب یکی از شخصیتهای شاهنامه – فرزند لهراسب و کتایون

گودرز یکی از شخصیتهای شاهنامه

گیو یکی از شخصیتهای شاهنامه

گرامی پسر جاماسب که در جنگ ارجاسب کشته شد – عزیز و محترم

گرشاسب دارنده اسب لاغر – نام یکی از اجداد رستم زال – پسر زاب

نام های پسرانه ک

ک

نام          معنی

کارن فرزند کاوه -شخصیت ایرانی در شاهنامه

کامبیز یاکمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش کبیر

کامران موفق

کامشاد آرزوی شاد

کامیار موفق

کاوه یکی از شخصیت های شاهنامه – مردی آهنگر که از ستم ضحاک به ستوه آمد و با کمک فریدون لشگری ساخت

کاووس یکی از شخصیت های شاهنامه – پادشاه ایرانی و پسر کیقباد

نام های پسرانه ق

ق

نام            معنی

قاصدک نام گیاهی است – مصغر قاصد

قاان بزرگ – امیر

قائد رهبر – جلودار – پیشوا – زعیم

قابل سزاوار – قبول کننده – پذیرنده

قابوس کاووس – یکی از پادشاهان آل زیار

قابیل پسر آدم که برادرش هابیل را کشت

قادر مالک – یکی از خلفای عباسی – یکی از نامهای خداوند – مقتدر – توانا

نام های پسرانه ف

ف

نام           معنی

فرزانه عاقل – نامی برای زنان – هنرمند – فیلسوف – آزاد – دانشمند – حکیم

فرامرز یکی از شخصیتهای شاهنامه – نامی برای مردان – نام پسر رستم – آمرزنده دشمن

فربد راست

فرجاد عالی – نامی برای مردان – دانشمند – فاضل

فرخ شاد – فرخنده – میمون – مجلل – تابان – خجسته – زیبا – مبارک

فرخزاد شاد به دنیا آمده – نام پسر سلطان مسعود غزنوی – سعادتمند – مبارک زا

فرداد داده زیبایی و فـّر و شکوه

نام های پسرانه غ

غ

نام        معنی

غافر نام چهلمین سوره قرآن مجید – آمرزنده گناه – نامی از نامهای خداوند

غباد نام دو تن از شاهنشاهان ساسانی

غدیر آبگیر – جای جمع شدن آب باران در بیابان – محلی که بین مکه و مدینه که در آخرین سال که پیامبر (ص) به حج مشرف شدند در آنجا توقف و حضرت علی (ع) را به جانشینی خود منصوب نموده اند

غریب دور از وطن – دور – بیگانه – عجیب – تنها – نام حضرت امام حسین و امام حسن (ع)

غضنفر مردی درشت اندام و درشت خوی – شیر درنده

غفار پدر قبیله کتانه – از صفات خداوند تعالی – آمرزنده گناه – نیک آمرزگار

غفران آمرزیدن – بخشش گناه

نام های پسرانه ع

ع

نام         معنی

عماد اعتماد – قصد کردن – تکیه گاه – ستون – نام حضرت علی (ع)

عابد پرستش کننده – عبادت کننده

عادل عدالت گستر – آنکه به عدالت رفتار کند – شخص عادل

عارف آگاه – واقف به رموز – شناسنده – حکیم و دانا به علوم از راه ادراک – خداشناس – نام پیامبر (ص)

عاشور روز دهم محرم – عاشورا

عاصف مایل – باد سخت – خمیده

عاصم منع کننده – نگه دارنده – حافظ

نام های پسرانه ظ

ظ

نام        معنی

ظافر کسی که پیروز می شود – ظفر یابنده

ظاهر پدیدار – معلوم – نمایان – آشکار – نام امام زمان (عج)

ظریف خوش طبع – سبک رو – نکته سنج – زیرک

ظفر استیلا – فتح – نصرت – کام

ظفرمند فاتح – پیروزمند

ظهور آشکار شدن

ظهیرالدین پشتیبان دین و آئین – یکی از شاعران پارسی زبان و نامداران ایران در عصر قزل ارصلان

ظهیر پشتیبان – نام حضرت علی (ع)

ظفر به مراد رسیده – پیروز و کامروا

نام های پسرانه ط

ط

نام         معنی

طائر هواپیما – طیران کننده – پرنده – طایر

طائف شهری خوش آب و هوا در عربستان نزدیکی مکه مکرمه

طارق ستاره صبح – کسی که به شب راه رود

طالب خواستگار – خواستار – طلب کننده – خواهان – جوینده – نام امام زمان (عج)

طالع طلوع کننده – سرنوشت آدمها – پیشگویی – بخت و اقبال

طالوت نام پادشاهی که داوود وارث او شد

طاووس مرغی است زیبا از نوع ماکیان که نر آن پر قشنگ و رنگارنگ دارد – طاووس خانم نام یکی از همسران فتحعلی شاه قاجار – نام پیامبر (ص)

نام های پسرانه ض

ض

نام          معنی

ضابط حاکم – حفظ کننده – نیرومند – نگه دارنده

ضحاک راه روشن و آشکار – بسیار خنده کننده

ضرغام شیر بیشه – مرد دلاور – شیر درنده – نام حضرت علی (ع)

ضیاء نور و روشنایی – نام حضرت علی (ع)

ضیاءالدین نور و روشنایی دین

ضیافت مهمان شدن – مهمانی

ضیاءالله نور خدا – روشنایی خدا – نام امام رضا (ع)

نام های پسرانه ص

ص

نام             معنی

صائب درست و راست – رسا – صائب تبریزی شاعر – باران ریز

صابر آرام – صبر کننده – یکی از نامهای خداوند – شکیبا – نام پیامبر (ص) و امام رضا (ع)

صاحب معاشر – همنشین – خداوند – مالک – وزیر – همراه – نام پیامبر (ص)

صاحبدل اهل دل – کسی که جرات و دلیری دارد

صادق لقب حضرت اسماعیل (ع) – راستگو – آشکار – نام امام جعفر صادق (ع)

صارم دارای عزم و اراده تغییر ناپذیر – شمشیر برنده – مرد دلیر – نیکوکار

صالح سزاوار – درخور – نیکوکار – نیک مرد – پیامبری که بر قوم ثمود نبوت می کرد – نام امام موسی کاظم (ع)