یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

Monthly Archives: فروردین ۱۳۹۵

فرهنگ معین (ش) بخش ۴

فرهنگ معین (ش) بخش ۴

شپ پوش
(شَ) (اِمر.) = شب پوش : ۱ – کلاه و طاقیه . ۲ – بالاپوش . ۳ – لحاف .
شپش
(ش پِ) [ په . ] (اِ.) = اشپش : حشره ای از راسته نیم بالان که به علت زندگی انگلی فاقد بال شده و حامل میکروب برخی از امراض از قبایل تب زرد و تیفوس و غیره می باشد. دو نوع شپش دیده شده که تخم آن ها را رشک گویند. ؛ ~ توی جیب کسی سه قاب زدن در نهایت فقر و ع.

فرهنگ معین (ش) بخش ۳

فرهنگ معین (ش) بخش ۳

شب
(شَ) [ په . ] (اِ.) زمانِ بین غروب خورشید تا سپیده دم . ؛ ~ قدر شبی در ماه مبارک رمضان که در آن قرآن بر پیامبر (ص ) نازل شد. تاریخ دقیق آن معلوم نیست لذا شب های هفدهم ، نوزدهم ، بیست ویکم ، بیست و سوم و بیست و هفتم را شب قدر دانسته اند ، لیله القدر. ؛ ~
شب
(شَ بّ) [ ع . ] (اِ.) نوعی از زاج که بیشتر در یمن به دست آید؛ شب یمانی ، زاج سفید.

فرهنگ معین (ش) بخش ۲

فرهنگ معین (ش) بخش ۲

شامخ
(مِ) [ ع . ] (ص .) مرتفع ، بلند.
شامگاه
(اِمر.) ۱ – هنگام شب ، سرشب . ۲ – مراسم دعای غروب در سربازخانه ها.

فرهنگ معین (ش) بخش ۱

فرهنگ معین (ش) بخش ۱

ش
[ په . ] (پس .) این نشانه به بن مضارع می پیوندد و معنای اسم مصدر می دهد: آفرینش ، پرورش ، آموزش .
ش
[ په . ] (ضم .) ضمیر شخصی متصل سوم شخص مفرد است . ۱ – به صورت مفعولی : «دادش ». ۲ – به صورت فاعلی : «گفتش ». ۳ – به صورت اضافی : «خانه اش ».

فرهنگ معین (س) بخش ۱۹

فرهنگ معین (س) بخش ۱۹

سیز
(ص .) چابک ، چالاک .
سیزده
(دَ) [ په . ] (اِمر.) دوازده به علاوه یک (۱۳). ؛~ به در روز سیزدهم فروردین . می گویند نحس است و باید به دشت و صحرا رفت و نحسی آن را به در کرد.

فرهنگ معین (س) بخش ۱۸

فرهنگ معین (س) بخش ۱۸

سی
[ فر. ] (اِ.) هفتمین نُت موسیقی .
سی
[ په . ] (اِ.) سه برابر ده (۳۰).

فرهنگ معین (س) بخش ۱۷

فرهنگ معین (س) بخش ۱۷

سه
(س ) [ په . ] (اِ.) عددی بین دو و چهار ، دو بعلاوه یک . ثلاث . ؛ ~ به سی دادن کنایه از: معامله پر سود کردن . ؛ ~ شدن بد شدن ، خراب شدن .
سه اسبه
(س . اَ بِ) (ق مر.) شتابان ، تند.

فرهنگ معین (س) بخش ۱۶

فرهنگ معین (س) بخش ۱۶

سو
[ تر. ] (اِ.) آب .
سو
(اِ.) نور ، روشنایی .

فرهنگ معین (س) بخش ۱۵

فرهنگ معین (س) بخش ۱۵

سن
(س ) (اِ.) حشره ای است ریز با بال های کوچک و دهانی خرطومی شکل که آفت گندم است .
سن
(سَ) (اِ.) گیاهی است که بر درخت پیچد ، عشقه ، سرند ، کشور.

فرهنگ معین (س) بخش ۱۴

فرهنگ معین (س) بخش ۱۴

سم
(سُ مّ) [ په . ] ۱ – (ص فا.) سُنب ؛ در ترکیب با واژه های دیگر معنای «سوراخ – کننده » می دهد. مانند آهن سم . ۲ – (اِ.) قسمت انتهایی دست یا پای چهارپایان .
سم
( ~ .) (اِ.) خانه ای زیر زمین که در بیابان ها برای مسافران می ساختند.