๑۩۞۩๑ wikijadval ๑۩۞۩๑

فرهنگ معین (ی) بخش ۱

فرهنگ معین (ی) بخش ۱ ی (پس .) این حرف به آخر اسم ملحق شود برای افاده نسبت بین دو چیز و آن برای معانی متعدد بود. ۱ – مطلق نسبت ، و آن بر چند قسم است :الف –…

فرهنگ معین (ه) بخش ۷

فرهنگ معین (ه) بخش ۷ هم (هَ مّ) [ ع . ] (اِ.) ۱ – اندوه ، حزن . ج . هموم . ۲ – قصد ، اراده . ۳ – آن چه بدان قصد کنند. ؛~ و غم فرق…

فرهنگ معین (ه) بخش ۳

فرهنگ معین (ه) بخش ۳ هر (هَ یا هُ) (اِ.) دانه ای که در میان گندم روید و خوردن آن ضرر دارد. هر دری (هَ دَ) (ص نسب .) منسوب به هر در. ۱ – آنکه هر لحظه به دری…

صفحه 1 از 912345...قبلی »