یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

Monthly Archives: تیر ۱۳۹۵

فرهنگ عمید (ج) بخش ۱۴

فرهنگ عمید (ج) بخش ۱۴

جه
۱. =جهیدن ۲. (اسم مصدر) [قدیمی] جهش.
جه
زن بدکار؛ روسپی؛ فاحشه.

فرهنگ عمید (ج) بخش ۱۳

فرهنگ عمید (ج) بخش ۱۳

جوع
گرسنگی.
جوع البقر
=جوع الکلب

فرهنگ عمید (ج) بخش ۱۲

فرهنگ عمید (ج) بخش ۱۲

جو
۱. گذرگاه نسبتاً باریک آب. ۲. رودخانه؛ نهر؛ رود.
جو
=جویدن

فرهنگ عمید (ج) بخش ۱۱

فرهنگ عمید (ج) بخش ۱۱

جن
دل.
جن
۱. در اسلام ، هریک از موجودات غیرمرئیِ دارای قدرت فوق طبیعی و دارای عقل و فهم که رفتارهایی همانند انسان دارند و می توانند خود را به شکل های گوناگون دربیاورند. ۲. هفتاد ودومین سورۀ قرآن کریم ، مکی ، دارای ۲۸ آیه. * جن واِنس: ۱. جن ها و انسان ها. ۲. [مجاز] همۀ موجودات.

فرهنگ عمید (ج) بخش ۱۰

فرهنگ عمید (ج) بخش ۱۰

جم
فراوان از هر چیز؛ کثیر. * جمِ غفیر: [قدیمی] گروه بسیاری از مردم.
جم
در عروض ، سقوط میم و تای مفاعلتن که فاعلن بماند و آن را اجم خوانند.

فرهنگ عمید (ج) بخش ۹

فرهنگ عمید (ج) بخش ۹

جل
۱. پوشاک چهارپایان؛ پالان. ۲. پارچه ، گستردنی ، پوشاک ، و امثال آن ها که فرسوده باشد. ۳. پوشش.
جل
=چکاوک

فرهنگ عمید (ج) بخش ۸

فرهنگ عمید (ج) بخش ۸

جعال
۱. دروغ گو. ۲. جعل کننده.
جعاله
اجرت عامل؛ حق العمل؛ مزد.

فرهنگ عمید (ج) بخش ۷

فرهنگ عمید (ج) بخش ۷
جز
=جزیره
جز
۱. صدایی که از برخورد آب به آتش یا هرچیز داغ شنیده می شود. ۲. صدای تف دادن چیزی در روغن؛ جزجز. * جز جگر زدن: [عامیانه ، مجاز] به درد بی درمان مبتلا شدن. * جز زدن: (مصدر لازم) [مجاز] ۱. سوختن و جزجز کردن چیزی در روی آتش. ۲. از سوز دل ناله و زاری کردن.

فرهنگ عمید (ج) بخش ۶

فرهنگ عمید (ج) بخش ۶

جر
زین اسب.
جر
۱. در نحو عربی ، حرکت زیر دادن به کلمه. ۲. [قدیمی] به سوی خود کشیدن. ۳. [قدیمی] کشیدن؛ امتداد دادن. ۴. (اسم) اعراب کسره؛ زیر. * جرِّاِثقال: [قدیمی] =جرثقیل

فرهنگ عمید (ج) بخش ۵

فرهنگ عمید (ج) بخش ۵

جت
۱. نوعی هواپیما که به واسطۀ فشار ناشی از خروج گازهای حاصل از احتراق از دهانۀ عقب آن به سرعت رو به جلو رانده می شود و سرعت آن بیش از هواپیماهای معمولی است. ۲. فواره.
جثه
بدن؛ تَن؛ پیکر.