๑۩۞۩๑ wikijadval ๑۩۞۩๑

فرهنگ عمید (ج) بخش ۱۱

فرهنگ عمید (ج) بخش ۱۱ جن دل. جن ۱. در اسلام ، هریک از موجودات غیرمرئیِ دارای قدرت فوق طبیعی و دارای عقل و فهم که رفتارهایی همانند انسان دارند و می توانند خود را به شکل های گوناگون دربیاورند.…

فرهنگ عمید (ج) بخش ۱۰

فرهنگ عمید (ج) بخش ۱۰ جم فراوان از هر چیز؛ کثیر. * جمِ غفیر: [قدیمی] گروه بسیاری از مردم. جم در عروض ، سقوط میم و تای مفاعلتن که فاعلن بماند و آن را اجم خوانند.

فرهنگ عمید (ج) بخش ۷

فرهنگ عمید (ج) بخش ۷ جز =جزیره جز ۱. صدایی که از برخورد آب به آتش یا هرچیز داغ شنیده می شود. ۲. صدای تف دادن چیزی در روغن؛ جزجز. * جز جگر زدن: [عامیانه ، مجاز] به درد بی…

فرهنگ عمید (ج) بخش ۶

فرهنگ عمید (ج) بخش ۶ جر زین اسب. جر ۱. در نحو عربی ، حرکت زیر دادن به کلمه. ۲. [قدیمی] به سوی خود کشیدن. ۳. [قدیمی] کشیدن؛ امتداد دادن. ۴. (اسم) اعراب کسره؛ زیر. * جرِّاِثقال: [قدیمی] =جرثقیل

فرهنگ عمید (ج) بخش ۵

فرهنگ عمید (ج) بخش ۵ جت ۱. نوعی هواپیما که به واسطۀ فشار ناشی از خروج گازهای حاصل از احتراق از دهانۀ عقب آن به سرعت رو به جلو رانده می شود و سرعت آن بیش از هواپیماهای معمولی است.…

صفحه 1 از 1412345...10...قبلی »