یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

راهنمای حل جدول ت

ت

تابان (رخشان – منور)

تابان و درخشنده  (لامع)

تابستان ترکی  (یای)

تابش (تو)

تابع و پیرو  (دابر)

تاب وتوان (نا- تیو)

تابلویی از آرشیل گورکی : (آبشار)

تابلویی از آلبرت دورر  (عیسی مصلوب)

تابلوی از آلدوس شومینگ : (مسافر خسته – تلاش بیهوده)

تابلویی از آنتونیوتاپیس  (کلاه وارونه)

راهنمای حل جدول پ

پ

پاپاسی  (پول سیاه و کم بها – پشیز)

پاپ  (پدر- رئیس روحانی پیروان مذهب کاتولیک)

پاپوش  (کفش – افزار- جمشاک- لکا)

پاپیون  (پروانه- شاه پرک)

پاتولوژیست (آسیب شناس)

پاتولوژی   (آسیب شناسی)

پاتیل  (دیگ مسی دهان گشاد)

پاد زهر (انتی توکسین- تریاک – تریاق- ضد زهر)

راهنمای حل جدول ب

(ب)

= باب ( در )
=باب روز(مد- آلامد)
=باتلاق (خلاب)
=باج ( ساو- خراج )
=باجناق (همریش)
=باختن (بای)
=باخسه (حجام – ریشتر)

راهنمای حل جدول الف

(الف)

ابدان (دودمان)
ابر حامل باران (بل)
ابر و سحاب (تاهور)
ابر سفید (رباب)
ابریشم (پرند- پرنیان)
ابریشم پست (لاس- کاس)
ابریشم خام (قز- تیج)

راهنمای حل جدول آ

(آ)

=آباد کننده (عامر)
=آبادی میان ریگستان (واحه)
=آب انبار قدیمی قزوین (سردار)
=آب بسیار (عرن)
=آب دهان (پف نم- خدو)
=آبراه کوچک کنار حوض (پاشویه)
=آبشار توی حلقه در بستکبال (دانکینگ)